Skip to main content

Rapport mensuel sur le mouvement antisémitque, Oran, 15 juin 1938

תאריך:

15.06.1938

מיקום:

אוראן

אישיות:

abbé Lambert, Jacques Doriot, Jean Charles Legrand, Jules Molle, Louis Boujard

Keyword:

antisémitisme, partis politiques

Organization:

Action Nationale, Le Parti Social Français, Les Amitiés Latines, Parti Populaire Français (PPF)

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_16H_115_IMG_102-104

תיאור

דו”ח זה מצביע על כך ש”Amitiés Latines “ממשיך להיות ההתארגנות האנטישמית היחידה באוראן. הוא עדיין נמצא בתהליך ארגון וממשיך בתעמולה שלו ליצירת מדורים, פיתוח קביעות וגיוס חברים חדשים. התוצאות שהתקבלו אינן חשובות עדיין, מכיוון שחברי המפלגה העממית הצרפתית והפעולה הלאומית, שהאנטישמיות שלהם נטענה, אינם חושבים להשאיר קבוצות אלה להצטרף ל”יAmitiés Latines “.

במונסטאגנם ממשיכה Le Parti Populaire Français לנקוט עמדה ברורה נגד היהודים ותובעת את סיווגם כזרים. להפך, המפלגה החברתית הצרפתית נוקטת בגישה מיטיבה.

ב Tiaret, המפלגות הלאומיות ממשיכות לתמוך באנטישמיות ולהתאחד בבחירות המוניציפאליות הקרובות נגד רשימת גליברט, בחסות החזית העממית והיהודים.

אמצעי התעמולה המיושמים על ידי Amitiés Latines מורכבים ממאמרים בעיתונים, פוסטרים, פגישות, חרם על עסקים יהודיים… המטרה האמתית היא הקמת חסימת בחירות לצרכיו האישיים של מדיניותו של ראש עיריית אורן.

ב- Relizane, Mascara, Sidi Bel-Abbès מפורטים מילים ועובדות אנטישמיות רבות. במהלך פגישת קבוצות “Action Nationale” ו- “Amitiés Jacques Bainville” צוין כי מר פול רובין וקולונל לרפנט דורשים לחסל את היהודים מענייני הממשלה. עלונים אנטי-יהודיים מודבקים על הבקבוקים והקבוקונים של מסעדה, על קולנוע, על קירות העיר. העיתון המקומי “Le Républicain Sud Oranais” מפרסם מאמר שכותרתו “אנטישמיות בו מתבקשים היהודים להיפטר מהמאפיינים הבסיסיים של גזעם”.

כל הפגישות החשובות של  Parti Populaire Français, של Rassemblement National וכו’, הוקדשו במידה רבה לשאלת היהודים ולאנטישמיות. רק Front Populaire וParti Social Français נמלטות ממגמה זו.

יצירת מדור מוסלמי של “Amitiés Latines” תסייע להפצת אנטישמיות בחוגים הילידים.

 

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן