אודות מרכז התיעוד

בסיפורה של מלחמת העולם השנייה, נפקד מקומם של יהודי צפון אפריקה. לכאורה שפר חלקן של קהילות אלה ביחס לגורל יהודי אירופה, אך זו אינה סיבה מספקת להתעלם מגורלם של יהודים שנפגעו מאובדן בן משפחה במחנות עבודה ובמחנות הסגר, או מגירוש למחנות הריכוז באירופה, מגיוס ילדים לעבודות כפייה, מהחרמת רכוש, מהרס בתים בהפצצות אוויריות, מהביזוי הכרוך בענידת הטלאי הצהוב ומהפחד התמידי מן העתיד לבוא.

מרכז התיעוד הוא פרויקט מיוחד של מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח השייך ליד יצחק בן-צבי ולאוניברסיטה העברית בירושלים. פעילותו של המרכז מתמקדת בשנים 1947-1933 ומתייחסת ללוב, לתוניסיה, לאלג'יריה ולמרוקו. קשת הנושאים רחבה וכוללת את מירב ההיבטים שבהם עוסק חקר השואה.