Skip to main content

החייל שומן, הגדוד העברי השני

תאריך:

12.03.1943

מיקום:

בנגאזי, טריפולי, ירושלים

אישיות:

בן-צבי שמואל

מושג:

בית הספר העברי בבנגאזי, בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה, מתנדבים

Organization:

הצבא הבריטי, חטיבה יהודית לוחמת (הבריגדה היהודית)

תיאור

זכרונותיו של החייל שומן מהגדוד העברי השני על עבודתו בבית הספר העברי בבנגאזי. 
 

דילוג לתוכן