Skip to main content

מאגר המידע

כחלק ממטרות מרכז התיעוד אנו שואפים לרכז חומרים הקשורים ליהודי צפון אפריקה ולהנגישם לקהל החוקרים והקהל הרחב. במאגר המידע אנו מעלים הפניות לחומרים שונים. העלאת החומרים קשור בשאלת זכויות יוצרים ושמירת הפרטיות ולכן, אנו מפנים את תשומת הלב למידע הקיים ואיננו יכולים על פי רוב לעלות את המסמך עצמו.