Skip to main content

תעמולה אנטישמית – שכונה מעורבת ח’נשלה – מחוז קונסטנטין – אלג’יריה – 15

תאריך:

25.07.1933

מיקום:

ח'נשלה, קונסטנטין

Keyword:

אנטישמיות

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_249_264 to AEP_B3_249_266

תיאור

דו”ח ממפקד המשטרה למושל המחוזי של קונסטנטין בנושא קמפיין החרם נגד חנויות יהודיות בעקבות שהוצבו עלונים אנטישמיים  בערבית באזור ב-10-11.07.1933..

הוא מפתח את תוצאות החקירה שלו.

התיק עוסק בהפצת עלונים אנטישמיים בשכונה המעורבת של ח’נשלה (Khenchela) הקוראים להחרים את החנויות היהודיות. פרסום זה התחיל אחרי אירוע בין יהודים למוסלמים בקומונה. חקירה נערכה על ידי הממשל הצרפתי על תעמולה אנטישמית זו. תוצאות החקירה הוכחו כי אירוע הפצת העלונים נותר מקומי ולא חרג מחוץ לשכונת ח’נשלה.

שכונה מעורבת – Commune mixte בצרפתית היא שכונה מנוהלת בעובדי מדינה גם צרפתים וגם ערבים (ילידים) וגם יהודים.

ניתן לצפות בפריט זה וכן בפריטים נוספים במרכז התיעוד בתיאום מראש

דילוג לתוכן