Skip to main content

תעמולה אנטישמית – שכונה מעורבת ח’נשלה – מחוז קונסטנטין – אלג’יריה – 15

Date:

25.07.1933

Location:

ח'נשלה, קונסטנטין

Idea:

אנטישמיות

Archive:

Aix-en-Provence

Case number:

AEP_B3_249_264 to AEP_B3_249_266

Description

דו”ח ממפקד המשטרה למושל המחוזי של קונסטנטין בנושא קמפיין החרם נגד חנויות יהודיות בעקבות שהוצבו עלונים אנטישמיים  בערבית באזור ב-10-11.07.1933..

הוא מפתח את תוצאות החקירה שלו.

התיק עוסק בהפצת עלונים אנטישמיים בשכונה המעורבת של ח’נשלה (Khenchela) הקוראים להחרים את החנויות היהודיות. פרסום זה התחיל אחרי אירוע בין יהודים למוסלמים בקומונה. חקירה נערכה על ידי הממשל הצרפתי על תעמולה אנטישמית זו. תוצאות החקירה הוכחו כי אירוע הפצת העלונים נותר מקומי ולא חרג מחוץ לשכונת ח’נשלה.

שכונה מעורבת – Commune mixte בצרפתית היא שכונה מנוהלת בעובדי מדינה גם צרפתים וגם ערבים (ילידים) וגם יהודים.

ניתן לצפות בפריט זה וכן בפריטים נוספים במרכז התיעוד בתיאום מראש

Skip to content