Skip to main content

הבהרות בנוגע למאזן הכספי של הקהילה היהודית בטריפולי

Date:

09.06.1944

מיקום:

טריפולי

Idea:

מלחמת העולם השנייה, מסחר, פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

Description

טלגרמה מתאריך 6/9/1944 בנושא הבהרות בנוגע למאזן הכספי של הקהילה היהודית בטריפולי.
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1) 31.236א

דילוג לתוכן