Skip to main content

הבהרות בנוגע למאזן הכספי של הקהילה היהודית בטריפולי

التأريخ:

09.06.1944

Location:

טריפולי

Keyword:

מלחמת העולם השנייה, מסחר, פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

الوصف

טלגרמה מתאריך 6/9/1944 בנושא הבהרות בנוגע למאזן הכספי של הקהילה היהודית בטריפולי.
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1) 31.236א

Skip to content