Skip to main content

החייל שומן, הגדוד העברי השני

التأريخ:

12.03.1943

Location:

בנגאזי, טריפולי, ירושלים

شخصية:

בן-צבי שמואל

Keyword:

בית הספר העברי בבנגאזי, בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה, מתנדבים

Organization:

הצבא הבריטי, חטיבה יהודית לוחמת (הבריגדה היהודית)

الوصف

זכרונותיו של החייל שומן מהגדוד העברי השני על עבודתו בבית הספר העברי בבנגאזי. 
 

Skip to content