'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: 6 בדצמבר 1942

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה ב-6-8 בדצמבר 1942 בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על הפקודה לגיוס 2000 יהודים מבני הקהילה לעבודת כפייה. 

Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 31-39
 

סוג פריט: 
מסמך