Videos

יהודי האסלאם בצל השואה - 2016

מאז שעלו אדולף היטלר והמפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה בסתיו 1933, הכתה מדיניותם כלפי היהודים גלים ברחבי העולם היהודי והלא יהודי כאחד.  
הכנס הבין-לאומי 'יהודי האסלאם בצל השואה' שופך אור חדש על הבנת מכלול היחסים שבין הרוב המוסלמי למיעוט היהודי במדינות המזרח התיכון, התמקדות בנושא זה חשובה להבנת היחסים בין יהודים למוסלמים, הן בתקופת המלחמה, הן בשנים שלאחריה.

1942 כנקודת מפנה במלחמה

"הגרמנים קיבלו את מנת האש והפלדה אשר לעתים תכופות כל כך הם הנחיתו על אחרים. עכשיו, זה אינו הסוף, זו איננה אפילו תחילת הסוף. אך, אולי, זו סופה של ההתחלה", אמר צ'רצ'יל בנובמבר 1942, לאחר הניצחון בקרב אל-עלמיין. 
רוצים לדעת עוד על אותם רגעי מפנה במלחמת העולם השנייה. צפו בהרצאות מתוך כנס בין-לאומי שערכנו בנושא יחד עם יד  ושם בשנת 2012.