בורגל רוברט

דו"ח על קורות יהודי תוניסיה בתקופת הכיבוש הגרמני

ארכיון באד ארולסון  ( ITS NORTH AFRICA 022011 ) עמודים 82202616 - 82202628. סיכום מפורט על קורות יהודי תוניסיה בחודשים נובמבר 1942 ומאי 1943. לא ברור מי חיבר את הדו"ח שהוגש כנראה בשנות השישים בידי הקונגרס היהודי העולמי לצרכי תביעת פיצויים ליהודי תוניסיה.  
הדו"ח התפרסם בשפה הצרפתית.

דו"ח על קורות יהודי תוניסיה בתקופת הכיבוש הגרמני

ארכיון באד ארולסון  ( ITS NORTH AFRICA 022011 ) עמודים 82202629 - 82202644. סיכום מפורט על קורות יהודי תוניסיה בחודשים נובמבר 1942 ומאי 1943. לא ברור מי חיבר את הדו"ח שהוגש כנראה בשנות השישים בידי הקונגרס היהודי העולמי לצרכי תביעת פיצויים ליהודי תוניסיה.  
הדו"ח התפרסם בשפה הצרפתית ומצורפים התרגומים שלו לגרמנית

עדותו של פול גז על הגיוס לעבודת כפייה של יהודי תוניס

ארכיון באד ארולסון  ( ITS NORTH AFRICA 022011 ) עמודים 82202671 - 82202668. התייחסות לתקופת הכיבוש הגרמני בתוניסיה במלחמת העולם השנייה בספרם של אברהם הטל וקלוד סיטבון. בספר מובאת עדותו של פול גז על הגיוס לעבודת כפייה של יהודי תוניס (עמודים 182-189):
Regards sur les juifs de Tunisie : Textes choisis, prefaces et presentes

 

'טלאי צהוב וצלב קרס' מאת רובר בורג'ל: ספטמבר 1939

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בחודש ספטמבר 1939 בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל משרטט את דמותו של ראש הקהילה היהודית בתוניס, מואיז בורג'ל, ואת האתגרים שעמדו לפתחו.

Robert Borgel, Étoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 11-15.
 

'טלאי צהוב וצלב קרס' מאת רובר בורג'ל: נובמבר 1942

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בחודש נובמבר 1942 בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר עוסק בקורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על כניסת הגרמנים לתוניס.

Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 16-20.
 

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: 6 בדצמבר 1942

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה ב-6-8 בדצמבר 1942 בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על הפקודה לגיוס 2000 יהודים מבני הקהילה לעבודת כפייה. 

Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 31-39
 

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: 7 בדצמבר 1942

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה ב-7 בדצמבר 1942 בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על הכנת רשימות היהודים המגויסים מבני הקהילה לעבודת כפייה.  

Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 40-41