בורג'ל משה

'טלאי צהוב וצלב קרס' מאת רובר בורג'ל: ספטמבר 1939

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בחודש ספטמבר 1939 בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל משרטט את דמותו של ראש הקהילה היהודית בתוניס, מואיז בורג'ל, ואת האתגרים שעמדו לפתחו.

Robert Borgel, Étoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 11-15.
 

'טלאי צהוב וצלב קרס' מאת רובר בורג'ל: נובמבר 1942

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בחודש נובמבר 1942 בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר עוסק בקורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על כניסת הגרמנים לתוניס.

Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 16-20.
 

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: 6 בדצמבר 1942

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה ב-6-8 בדצמבר 1942 בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על הפקודה לגיוס 2000 יהודים מבני הקהילה לעבודת כפייה. 

Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 31-39
 

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: 7 בדצמבר 1942

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה ב-7 בדצמבר 1942 בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על הכנת רשימות היהודים המגויסים מבני הקהילה לעבודת כפייה.  

Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 40-41
 

'טלאי צהוב וצלב קרס' מאת רובר בורג'ל: 9 בדצמבר 1942

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה ב-9 בדצמבר 1942 בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על גיוס בני הקהילה לעבודות כפייה.  

Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 45-61
 

'טלאי צהוב וצלב קרס' מאת רובר בורג'ל: תחבורה בתוניסיה בתקופת הכיבוש הגרמני

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על תחבורה בתוניסיה בתקופת הכיבוש הגרמני.
Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 88-89

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: ראוף מטיל מס על הקהילה היהודית בעקבות הפצצות בעלות הברית

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על מס שהוטל על הקהילה היהודית לשלם לגרמנים 20 מיליון פרנקים בעקבות הפצצות בעלות הברית.
Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 136-141

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: חג המולד 1942

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על האירועים בחג המולד 1942.
Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 146-150

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: סוכני ריגול של בעלות הברית

רוברט בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על יצירת קשר בין סוכני ריגול של בעלות הברית לאנשי הקהילה היהודית בתוניס במהלך המלחמה.  
Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 161-165

'טלאי צהוב וצלב הקרס' מאת רובר בורג'ל: גיוס לעבודת כפייה בפברואר 1943

רובר בורג'ל מספר על מאורעות המלחמה בספרו  טלאי צהוב וצלב קרס (תוניס, 1944). הספר מספר על קורותיו של בורג'ל במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה רובר בורג'ל מספר על גיוס של עובדים יהודים לעבודת כפייה בפברואר 1943.
Robert Borgel, Etoile jaune et croix gammée (Tunis, 1944), pp. 171-180