Fighting holocaust Denial

הכחשת השואה, ומנגד- המאבק בהכחשת השואה, תופסים  מקום נכבד בשיח הציבורי ברחבי העולם, כולל בעולם המוסלמי. ברוב העולם המוסלמי, נושא השואה נפקד כמעט לחלוטין מהשיח הציבורי וממערכות החינוך. והדבר  מביא להתפתחותן של תיאוריות ותפיסות שונות.

הרשתות החברתיות והעלייה בשימוש בהן מגבירות גם הן את החשיפה לחומרים שמעודדים הכחשת שואה. אם כי יש חומר רב על הכחשת השואה, קשה למצוא חומר בערבית המציג ומפשט את לימודי השואה לצעירים ולבני נוער. על אף פעולות של ארגונים בין-לאומיים שונים, ובהם פרויקט אלאדין ואונסק"ו, בתחום החינוך בעולם הערבי, עדיין קיים חוסר ממשי בידע ובכלים לימודיים.

במהלך עבודתנו במרכז תיעוד יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה נחשפנו לכמויות האדירות של החומרים שנפתחו בארכיונים לאחרונה, לאחר שבעים שנה מתום מלחמת העולם השנייה. חומרים אלה שופכים אור על סיפורן של הקהילות היהודיות בצפון אפריקה בתקופת השואה, על יחסי יהודים-מוסלמים בתקופה זו, על הכיבוש הגרמני של תוניסיה, על השלטון האיטלקי הפאשיסטי בלוב, על מחנות המעצר והעבודה של משטר וישי באלג'יריה ובמרוקו ועוד. עם זאת נחשפנו לדרישה ההולכת וגוברת בחומרים חינוכיים המושתתים על חומרים אלה ולצורך להנגיש אותם בערבית כחומר רקע ללימוד השואה בקרב קהילות מוסלמיות במדינות ערביות ובקרב אוכלוסיות מהגרים מוסלמים באירופה.

דף הפייסבוק בערבית של מרכז התיעוד הוא בין הדפים הבודדים המנגישים חומרים שקשורים למוסלמים בתקופת השואה. צוות מרכז התיעוד פיתח שני מערכי שיעור מקוונים בנושא יהודי תוניסיה ויהודי לוב בתקופת השואה. בכוונתנו לתרגם את מערכי השיעור גם לערבית ולשפות נוספות, במטרה להפיץ את הנושא בקרב מורים ותלמידים מוסלמים. אנו מקווים שבאמצעות לימוד הקשר הבלתי אמצעי לסוגיה זו, תתעורר סקרנות לגבי השואה בכלל ואולי בכך נתרום להבנת הנושא על כל מורכבותו ולמאבק בהכחשת השואה בעולם המוסלמי.

בדור האחרון גדל מספרם של יוצאי ארצות ערב החיים באירופה כבני דור שני או ראשון. אלה חיים בחברה פתוחה, ליברלית המודעת למאורעות מלחמת העולם השנייה, לשואה ומחויבת למאבק בהכחשת השואה. ציבור זה יכול וצריך להיות ראש גשר למאבק בהכחשת השואה בעולם הערבי.