Skip to main content

מייג’ור דיוויד לינג: חטיבת טנקים 44 בצפון אפריקה

מיקום:

המדבר המערבי, טוברוק, קהיר

אישיות:

רומל ארווין

Keyword:

ארטילריה, בנות הברית, מבצע לפיד, מלחמה

Organization:

הצבא הבריטי

תיאור

יומן המלחמה של רס"ן דייויד לינג מחטבת הטנקים 44 שלחמה בחזית צפון אפריקה. ביומנו מתאר לינג את קרבות השריון והמלחמה.  
מוזיאון המלחמה הבריטי

דילוג לתוכן