Skip to main content

הפצה של חוברת שטנה בצפון-אפריקה

מיקום:

אלג'יר, ברלין, תוניס

אישיות:

Stéphane Aboulker

Keyword:

אנטישמיות, צו כרמיה, תעמולה

Organization:

הצדק (עיתון)

תיאור

תיק מספר  R 98412 בארכיון משרד החוץ הגרמני
הנושא: החוברת "מאבקה של גרמניה למען התרבות המערבית" – אוגוסט אוקטובר 1933
התיק מכיל צילום של חוברת שטנה תעמולתית נגד יהודי גרמניה שהוכנה במשרד התעמולה הגרמני בשלבים הראשונים של השלטון הנאצי. החוברת כוללת עובדות "מדעיות" על חלקם של היהודים, חלקם הלא-פרופרציונלי במוסדות השלטון ועל "פשעים" שלהם, וכן חומר נגד אינטלקטואלים יהודים. החוברת הוכנה לשם הפצה בקרב נציגויות גרמניות בחו"ל, גם בתרגום.
יש תגובות שונות מן הקונסוליות מארצות אגן הים התיכון, חלקן חיוביות, כלומר בעד קבלת החוברת להפצה וחלקן מסוייגות.
התגובה העניינית היא של הקונסוליה באלג'יר, שבסיכומה טוענת שאין טעם להפיץ חומר מן הסוג הזה כדי להסביר את עמדת גרמניה כלפי היהודים וללבן את האנטישמיות, ומוטב לפעול בצורה נבונה יותר כלומר להשפיע על האוכלוסיה הילידית תוך ניצול הבלטת מעמדם של היהודים.
 

דילוג לתוכן