Skip to main content

מרדכי כפרי, נוטר, ראש השנה 1940

מיקום:

ירושלים

Personality:

מרדכי כפרי

Idea:

מתנדבים

Organization:

הצבא הבריטי, חטיבה יהודית לוחמת (הבריגדה היהודית)

Description

הפסל והצייר מרדכי כפרי בשעה ששירת כנוטר, ראש השנה ת"ש 1940

דילוג לתוכן