Skip to main content

Rapport du préfet de Constantine à l’Ambassadeur de France au sujet du Comité juif d’études et d’entraide sociale, 25 mai 1943

תאריך:

25.05.1943

מיקום:

אלג'יר, אלג'יריה

אישיות:

Amédée Bakouche, Joseph Mimouni, Jules Cartouzou, Marcel Amran, Meyer Hassoun, Paul Bitoun, Simon Tobiana

Keyword:

assistance

Organization:

Comité juif d'études et d'entraide sociales

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_688_005/006

תיאור

דו”ח זה מצביע על כך שאגודה בשם “הוועדה היהודית ללימודים חברתיים ועזרה הדדית” שנמצא בקונסטנטין, הוכרזה לפריפקטורה ב-6 במאי 1943. מטרתה ללמוד את כל הנושאים החברתיים והגנה על כל זכויות נפגעות או אינטרסים של יהודים. אגודה זו מחליפה את “האגודה המקצועית לחינוך מחדש ועזרה הדדית שהוקמה במאי 1941, שמטרתה הייתה לחקור את הבעיות הכלכליות שמעוררות החלת החוק על מעמד היהודים ולסייע מבחינה מוסרית וחומרית לאלו של יהודים. להגיע לחוק זה חברי העמותה החדשה מוזכרים במסמך.
 

דילוג לתוכן