Skip to main content

סיכום תיק 11H52 שנת 1940

תאריך:

31.05.2020

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_11H_52

תיאור

תיק 11H52מכיל 252 מסמכים מארכיון אייקס אן פרובנס. באוסף הזה יש דיווחים ודוחות מידע על המצב הפוליטי והכלכלי בשכונות מעורבות בצפון אפריקה, בעיקר באלג’יריה, במהלך שנת 1940. הדו”חות נשלחים על בסיס שבועי  וסוקרים המצב הפוליטי והכלכלי בשכונות המעורבות תחת שלטון וישי.

 החלק הפוליטי של הדו”ח עוסק בשביעות הרצון של האוכלוסייה. השמירה על שביעות רצון גבוה בקרב האוכלוסייה ומאבק באי-סדר פוליטי עומדים בראש סדר העדיפויות של השלטון הצרפתי.  הדיווחים שמים דגש על האמון והתקווה של  האוכלוסייה.

הסוגיות הפוליטיות הן: גיוס ילידים לצבא הצרפתי, החזרת חיילים  משוחררים מצרפת, חלופת מכתבים בין חיילים לבני משפחותיהם, תעודות פטירה של חיילים שנפלו והנפקת מלווה ביטחון.

תגובות אירועים פוליטיים כמו ביטול צו כרמיה,  התפתחות המלחמה והשפעת האירועים על שביעות הרצון של האוכלוסייה הכללית

בחלק הכלכלי של הדו”ח, יש דיווח על העבודה החקלאית, תנאי האקלים, אספקת מוצרי יסוד(מחסור של סוכר, סבון, ודלק),  גביית מסיים, המאבק נגד עליית מחירים לא חוקית, שירותי והפעלת אגודות לסיוע הילידים, אבטלה, גיוס של העובדים הילידים בצרפת.

דילוג לתוכן