Skip to main content

מכתב לפריפקטורה של קונסטנטין המבקש להקצות מכונית עבודה – חברה ראול סיימון

תאריך:

30.03.1947

מיקום:

אלג'יריה

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_10_017

תיאור

מכתב ממר ראול סיימון למנהל השירותים הכלכליים של פריפקטורה קונסטנטין, שביקש להקצות מכונית עבודה

דילוג לתוכן