Skip to main content

דו”ח תקופתי מפריפקטורה של קונסטנטין לקבינט של מפקדת המשטרה צרפתית באלג’יר – תקופה מ -16.03.1940 עד 31.03.1940

תאריך:

01.04.1940

מיקום:

קונסטנטין

אישיות:

Hitler

Keyword:

קומוניזם

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_597_122 to AEP_B3_597_126

תיאור

הדו”ח עוסק בתגובת האוכלוסייה המקומית לחדשות האחרונות על המלחמה: מצבם של האירופאים המקומיים והמוסלמים, צעדים פוליטיים ותעמולה, תגובות פוליטיות ודתיים, אמינות ושליטה במידע ברדיו ובעיתונות, כלכלה וחקלאות תנאים

דילוג לתוכן