Skip to main content

דו”ח תקופתי מפריפקטורה של קונסטנטין לקבינט של מפקדת המשטרה צרפתית באלג’יר – תקופה מ -16.03.1940 עד 31.03.1940

التأريخ:

01.04.1940

Location:

קונסטנטין

شخصية:

Hitler

Keyword:

קומוניזם

Archive:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_597_122 to AEP_B3_597_126

الوصف

הדו”ח עוסק בתגובת האוכלוסייה המקומית לחדשות האחרונות על המלחמה: מצבם של האירופאים המקומיים והמוסלמים, צעדים פוליטיים ותעמולה, תגובות פוליטיות ודתיים, אמינות ושליטה במידע ברדיו ובעיתונות, כלכלה וחקלאות תנאים

Skip to content