Skip to main content

בית עלמין צבאי של בעלות הברית בלוב

מיקום:

בנגאזי, המדבר המערבי, חיפה, טוברוק, טריפולי

אישיות:

דן יעקב

מושג:

בית קברות, בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה

Organization:

הצבא הבריטי

תיאור

מתוך אוסף יעקב ל. דן (איציקסון) – חייל ביחידת התובלה הארץ-ישראלית בצבא הבריטי בתקופת שירותו במדבר המערבי.
 

דילוג לתוכן