Skip to main content

הפסל מרדכי כפרי, נוטר בטנדר 1939-1940

מיקום:

ירושלים

Personality:

מרדכי כפרי

Idea:

מתנדבים

Organization:

הצבא הבריטי, חטיבה יהודית לוחמת (הבריגדה היהודית)

Description

הפסל מרדכי כפרי מצולם על טנדר בשעה ששירת כנוטר, 1939-1940

דילוג לתוכן