Skip to main content

בית עלמין צבאי של בעלות הברית בלוב

Location:

בנגאזי, המדבר המערבי, חיפה, טוברוק, טריפולי

Personnalités:

דן יעקב

Keyword:

בית קברות, בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה

Organization:

הצבא הבריטי

Description

מתוך אוסף יעקב ל. דן (איציקסון) – חייל ביחידת התובלה הארץ-ישראלית בצבא הבריטי בתקופת שירותו במדבר המערבי.
 

Aller au contenu principal