Skip to main content

‘ששה חודשים תחת המגף’ מאת פול גז: 8 בינואר 1943

Location:

ביזרט, תוניס

Personality:

גז פול, סווקה תיאודור, ראוף ולטר

Idea:

מחנה עבודה, מלחמת העולם השנייה, נמל, עבודת כפייה

Organization:

וורמאכט

Description

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-8 בינואר 1943 ועל שחרור עובדי כפייה ערבים והמשך העסקת עובדים יהודים בעבודת כפייה.
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis, 1943), pp. 56-58

Skip to content