Skip to main content

שיתוף פעולה עיתונאי מרוקו-אלג’יריה

Location:

אלג'יר, קזבלנקה

Personality:

בן אזראף רפאל, גוזלן אלי

Idea:

אומנות, אספקה, דואר, יהדות, עיתון, רב צבאי, תעמולה

Organization:

איגוד הנוער היהודי קרל נטר, עלון הפדרציה של יהודי אלג'יר

Description

ארכיון רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 22, מסמכים 140-141.
מכתבים מהתאריכים 19.7.1944 ו-17.8.1944, קזבלנקה. המכתבים נכתבו בידי רפאל בן אזראף לאלי גוזלן, עורך העיתון "בולטין של הפדרציה של הקהילות היהודיות באלג'יריה" באלג'יר בנושאים כגון: מנויים חדשים לעיתון במרוקו, תשלומים והצעות למאמרים חדשים לפרסום. 

Skip to content