Skip to main content

תיאור של אפלייה נגד יהודים בגין מכירת רכוש יהודי לערבים

Location:

תאפילאלת

شخصية:

היטלר אדולף

Keyword:

אזרח, אנטישמיות, אספקה, הסתה, חוקי גזע

Organization:

אני בכל מקום (עיתון)

الوصف

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. Archives Benazaraf, Yad Ben-Zvi, Jerusalem. מיכל 2, תיק 9, מס' 10-13.
מכתב משנת 1941, תאפילאלת, מחמישה חברים שמסבירים מדוע סירבו למכור את התמרים שלהם לערבים במחירים נמוכים כפי שקובע החוק הצרפתי. במכתב הם גם מבקשים פיצויים לאור הנזק שנגרם להם.

Skip to content