Skip to main content

תיאור של אפלייה נגד יהודים בגין מכירת רכוש יהודי לערבים

Location:

תאפילאלת

Personality:

היטלר אדולף

Idea:

אזרח, אנטישמיות, אספקה, הסתה, חוקי גזע

Organization:

אני בכל מקום (עיתון)

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. Archives Benazaraf, Yad Ben-Zvi, Jerusalem. מיכל 2, תיק 9, מס' 10-13.
מכתב משנת 1941, תאפילאלת, מחמישה חברים שמסבירים מדוע סירבו למכור את התמרים שלהם לערבים במחירים נמוכים כפי שקובע החוק הצרפתי. במכתב הם גם מבקשים פיצויים לאור הנזק שנגרם להם.

Aller au contenu principal