Skip to main content

תעמולה אנטישמית והחרמת כספים מיהודים בתוניסיה

التأريخ:

09.06.1941

Location:

אל אעוינה, ברלין, גאבס, דרנה, טוברוק, טוזור, טריפולי, קהיר, קירנאיקה, רומא, תוניס

شخصية:

אל-חוסייני חאג' אמין, היטלר אדולף

Keyword:

אנטישמיות, אספקה, בנות הברית, מלחמת העולם השנייה, שבוי מלחמה, תעמולה

Organization:

הפיקוד העליון של הוורמאכט, הצבא הבריטי, וורמאכט, צבא איטליה

الوصف

תיק מספר RH 19-VIII מארכיון צבא גרמניה ובו דוחות שונים משנים 1941-43.
מסמך מתאריך 6.9.1941 ובו ניתוח של כוחות השיריון הגרמני את המצב-בצפון אפריקה:
– האנגלים שרויים במצוקה, מתרכזים במצרים סביב הנילוס ואין באפשרותם לתקוף בלוב.
– "יש לנצל את המצב ולכבוש את העיר טוברוק בלוב עד אמצע חודש נובמבר 1941"
-רשימה של הצרכים הצבאיים לתקיפת טוברוק.
 מסמך מתאריך 4.5.1942: צו מראש הכוחות הגרמני בצ"א למפקד כוחות השיריון בעניין תפיסת בני ערובה.
תפיסת ערבים או יהודים כבני ערובה צריכה להיעשות בידי הרשויות האיטלקיות בלבד ולא בידי הכוחות הגרמנים.  
 מסמך מתאריך 28.01.1943 ובו דיווח על תפיסת קו גפסה-טוזהור בתוניסיה.
סעיף 5 – 86,000 פרנקים צרפתיים  הוחרמו מחלפני כספים יהודים כדי לפצות את הערבים שנפגעו בהפצצות בנות הברית.
סעיף 8 – דרישה לחומרי תעמולה עבור הערבים כמו גם גלויות של המופתי והיטלר.

Skip to content