Skip to main content

תעמולה אנטישמית – שכונה מעורבת ח’נשלה – מחוז קונסטנטין – אלג’יריה – 11

Date:

28.07.1933

Location:

ח'נשלה, קונסטנטין

Idea:

antisémitisme

Archive:

Aix-en-Provence

Case number:

AEP_B3_249_257

Description

דו”ח מ-28.07.1933 ממפקח הראשי על מקרה העלונים אנטישמיים שהוצבו בקומונה המעורבת ח’נשלה (10-11.07.1933)

התיק עוסק בהפצת עלונים אנטישמיים בשכונה המעורבת של ח’נשלה (Khenchela) הקוראים להחרים את החנויות היהודיות. פרסום זה התחיל אחרי אירוע בין יהודים למוסלמים בקומונה. חקירה נערכה על ידי הממשל הצרפתי על תעמולה אנטישמית זו. תוצאות החקירה הוכחו כי אירוע הצבת העלונים נותר מקומיים ולא היתפשט מחוץ שכונת ח’נשלה.

שכונה מעורבת – Commune mixte בצרפתית היא שכונה מנוהלת בעובדי מדינה גם צרפתים וגם ערבים (ילידים) וגם יהודים.

ניתן לצפות בפריט זה וכן בפריטים נוספים במרכז התיעוד בתיאום מראש

Skip to content