Skip to main content

מכתב ממפקד אוגדת קונסטנטין אל המושל

التأريخ:

20.02.1914

Keyword:

קטטה (Rixe)

Archive:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_248_039 to AEP_B3_248_041

الوصف

מכתב ממפקד אוגדת קונסטנטין אל המושל, בנוגע לתקריות בין קלעים המשטר ליהודים, והאיסור החוקי על קלעים המשטרים להיכנס לרובע היהודי של העיר.

גנרל לגואי, מפקד אגף קונסטנטין לראש אגף קונסטנטין.
ודאי היית מודעת לקטטות שהתרחשו בערב ה- 7 בפברואר בין קלעים ליהודים.
מן החקירה שנעשתה בנושא זה עולה כי קלעים מבודדים שהלכו ברובע היהודי הותקפו, ככל הנראה ללא פרובוקציה, על ידי יהודים רבים והוכו באכזריות באלות וסכינים. אחד מהם נורה אפילו כדור.
ללא תלות בהשלכות המשפטיות של התוקפנות הזאת, וכדי למנוע את החזרת העובדות המצערות, אני רוצה, בהתאם לפקודותיו של המפקד הכללי את הצבא החמישי, לתקן, בתיאום איתך, את התנאים שבהם ניתן הסדיר את היחסים בין הצבא הילידים לבין האוכלוסייה היהודית.
בעקבות קטטות קשות החליטה הרשות הצבאית לפני כמה שנים לאסור על חיילים מקומיים להיכנס לרובע היהודי. עם הזמן, מרשמים אלה היו קצת אבודים. זה לא יברח ממך, יתר על כן, כי כרגע יש להם אופי מיושן יתר על המידה.
קשה לקבל את העובדה שחלק מהאוכלוסיה בקונסטנטין, הנהנית מכל זכויותיהם של אזרחים צרפתים, יש לה גם את הזכות להפוך חלק מכבישים ציבוריים לאזורים אסורים.
היישום החריג של כלל זה יוביל, בנוסף, לקשיים מעשיים; זה ברור, כי לשירות, על הקלעים להיות מסוגלים לחצות את הרובע היהודי, כמו שאר המחוזות של העיר.
לכן אני סבור כי אין צורך להנציח מצב לא נורמלי וכי יש לאמץ נוסחה חדשה, אשר יכולה להיות כדלקמן:
גישה של קברט, מקומות שתייה, בית בושת של רובע היהודי תהיו אסורים לחיילים; יובן שהם יוכלו לחצות את הרובע היהודי, או לעבור למקום אחר של העיר, מטעמי שירות, או לבצע רכישות בבתים אחרים מאלה המנויים לעיל.
אני מקווה שתשתף אותי בדרך הראייה שלי, ואני אהיה חייב להודיע ​​לך על דעתך בנושא זה, לאחר שלקחת, אם תשפוט את דעתך, את דעתו של ראש עיריית קונסטנטין, שגם היא מעוניינת בשאלה .
לגווי

 

Skip to content