Skip to main content

סכסוך בין יהודיה לילידה בקונסטנטין – 02.05.1913 – (3)

Date:

02.05.1913

Location:

קונסטנטין

Archive:

Aix-en-Provence

Case number:

012 / AEP_B3_248_011

Description

 

דו”ח מיוחד של משטרת הביטחון על תקרית בין שתי נשים; אחת יהודיה ואחת ילידה

 

“יש לי הכבוד להחזיר את הפתק הנלווה למפקח המרכזי על ידי הודעה לו כי החל ב -30 באפריל פתחתי בחקירה משפטית נגד השם קטורזה יצחק, חתנו של גנאסיה שאמר לי כמי שכוון לאישה מקומית.
אם לא הזכרתי את המידע הזה בדו”ח שלי, הרי הוא נשלח אליך ברגע שהתרחשו העובדות ולפני כל חקירה, כדי שהמנהל יודיע על כך מהרגע הראשון.
התיק שלי יישלח היום לתובע של הרפובליקה.
אני חייב גם ליידע אותך שתנועה זו של התסיסה נמשכה רק כמה רגעים ולא חזרה שוב.

/
יש לי הכבוד להעביר למר פריפקט את דו”ח מר טרייכט לעיל. כל ההמלצות הועברו לפקיד זה, נוכח הדיכוי האנרגטי והלא-משוחד של כל עובדות הפרעה חדשות העלולות לעורר ישראלים או מוסלמים ילידים למטרה זו, יחידות נוספות שנלקחו על שאר חטיבות שלושת המחוזות.
אני אישית אדאג לביצוע הוראות המפקח “

Skip to content