Skip to main content

איומים על הקהילה היהודית – מברק מן המושל הכללי לממונה(פריפקט) של קונסטנטין

Location:

קונסטנטין

Idea:

אנטישמיות

Archive:

Aix-en-Provence

Case number:

AEP_B3_248_002 to AEP_B3_248_004

Description

המברק מודיע על איומים על הקהילה היהודית ומבקש לנקוט באמצעי הגנה.

תרגום משוער:

מבית מרקחת של מוסטפה – 12h10 – מושל כללי (GVR GAL) לראש מושל קונסטנטין – דחוף
שר הפנים מעביר לי את המברק הבא המופנה אליו ולשר המשפטים בידי מר לוי – עורך דין – ומר נרבוני מטעם ועדה של קונסטנטין.
ב -27 בחודש זה, האוכלוסייה היהודית של קונסטנטין נבהלה מאוד מהתקפות האלימות הבלתי פוסקות של העיתונים הרפובליקנים והסילואט.

כתוצאה מכך – פסקי דין לטובתו

אני בא כדי לסמן את ההתרגשות שלהם בבחירות המוניציפליות

הסילואט – 26 אפריל – אומר שאתם רוצחים של ילדים שדמם משמש ללוש את הקציצות שאתם אוכלים תאריכים מסוימים, ואנו משחררים נגדכם אוכלוסייה שלמה זועמת של רפובליקנים.

28 באפריל – אומר שכבר יש לכם את הסידורים שההצבעה מתקיימת בתיאטרון – אז בואו נתחיל בשבע וחצי במקום העריסה, ונסיים שוב עם קומץ אוהבי היהודים הטוענים ששלטו בארץ על ידי היהודים. לאויב – יהודים ואוהבי היהודים.

צרפתים – רכבת גדודים שלכם וכו ‘ועכשיו הגישה עם 750 היהודים שלך רשום באופן זמני על רשימות הבחירות ו-3500 צרפתים יגרום לכם יהודים ואוהבי היהודים בהחלט לנשוך את האבק.

בנוכחות פרובוקציות כאלה למלחמות אזרחים שעלולות להיות להן השפעות איומות, אנו קוראים לך בכבוד רב להתערב כדי למנוע את חידושן ולהורות על צעדים שיבטיחו את שלוות הרחוב ואת ביטחונם של הבוחרים הישראלים במאי 03
חתימות לוי, נרבני.

אנא השתמש בכל סמכותך כדי להרגיע את הרוחות ולמנוע, אם אפשר, את ההתרגשות הנלוזה הזו, שבמקרה של הפרעה תהיה כרוכה באחריותם של מחבריהם.
עזרו לנו לנקוט בכל אמצעי המשטרה הדרושים לכל סוג של צרות ואתה תתארגן עם הרשות הצבאית על כך. הגזים אם יש צורך באמצעי זהירות אלה. חשוב להבטיח את חופש ההצבעה ואת הביטחון של כל הבוחרים ואת הסדר של הרחוב.

Skip to content