עלון תעמולה בשלוש שפות (צרפתית, איטלקית וערבית) המופנה לאוכלוסייה בתוניסיה, דצמבר 1942