Skip to main content

ראיון וידאו עם איווט סעדון

Location:

ספקס, תוניס

Personality:

יגאל אלון

Idea:

הפצצה, עלייה, פליטים

Organization:

ה"הגנה", הסוכנות היהודית

Description

דיסק 1: משפחה ורקע משפחתי, עיסוקו של אביה כמתווך תוצרת חקלאית. חגים ומועדים, חיי החברה שלה כילדה, משחקי ילדות. מדברת הרבה על אמא ואופייה.
דיסק 2: לימודים בבי"ס' תאור המלחמה, החיים והתנאים מחוץ לעיר משחקי הילדים ששחקו בכפר.
אחרי המלחמה מספרת על לימודי העברית והכרותה עם בעלה, עלייה לארץ והקמת היישוב גלעד, החיים בארץ והשליחות לתוניס.
דיסק 3: עבודה עם קהילת  עולים בקריית גת, פיתוח מנהיגות קהילתית והחיים בארץ.
ניתן לצפון בקטע מתוך העדות באתר מט"ח.
בשאר חלקי העדות ניתן לצפות  במרכז התיעוד בתיאום מראש. יד ושם VT-9506

Aller au contenu principal