Skip to main content

עדות וידאו מאת יוסף מגידיש

Location:

קיריני

Description

יוסף מספר על חייו, מש]חתו והחיים לפני המלחמה יחסים בין יהודים לערבים וכן על קורותיו במהלך המלחמה כשגורש עם משפחתו למחנה ליד בנגאזי.
יד ושם VT-11084

Aller au contenu principal