Skip to main content

עדות מאת הגב’ אוגניה שמעוני

Location:

גפסא

Keyword:

מלחמת העולם השנייה

Description

עדות מאת הגב' אוגניה שמעוני, על החיים בתונסיה במהלך הכיבוש הנאצי. 
 במהלך המלחמה הסתתרה יחד עם משפחתה בבית קיץ של חבר ערבי וכן קיבלו הגנה מהשייח' של הכפר בו הסתתרו
העדות נלקחה במסגרת פרוייקט התיעוד של יד ושם. 
ארכיון יד ושם,  VT-10140

Aller au contenu principal