Skip to main content

Private Papers of H H Kassman – ציטוטים מספרו של קנת’ רנקין, 14 יוני, 1941

תאריך:

14.06.1941

מיקום:

טוברוק, לוב

אישיות:

H. Henry Kassman, Kenneth Rankin

Organization:

הצבא הבריטי

שם ארכיון:

Imperial War Museum (IWM)

Folder Number:

Gunner HH Kassman 1-6.1941

תיאור

ציטוט מספר (קטע מתוך יומן) שנכלל באוסף התכתובת של החייל ה. הנרי קסמן (מחיל התותחנים) עם בני משפחתו ואחרים בין 1943-1941. את האוסף אגדה בתו ב-2010, והוא מכיל מכתבים מוקלדים ולעיתים מצורף בהם גם צילום של המכתב המקורי; תצלומים של קסמן ; ציטוטים מתוך היומן של קנת’ רנקין שראה אור בשנת 1983 כ-Top-Hats in Tobruk; מידע כללי ודברי הסבר שהוסיפה בתו. למידע נוסף, אנא ראו את סיכום התיקייה. לכל הפוסטים על אוסף זה, אנא הקליקו על התגייה “H. Henry Kassman” בפוסט זה.

Top-Hats in Tobruk יומנו של קנת’ רנקין שראה אור בשנת 1983. ביומן מתאר רנקין את תקופת שירותו בטוברוק כקצין ב- 152 HAA Battery, 51st HAA Regiment RA, יחידה שפעלה במסגרת כוחות בעלות הברית בתקופת מלחמת העולם השנייה. ה- Top-Hat, “המגבעת”, היתה סמלה של היחידה בה שירת רנקין. ציטוטים מתוך ספרו של רנקין, שנוספו לכתב היד המקורי, נבחרו כנראה כדי להרחיב ולהוסיף הקשר לאירועים המתוארים בתכתובת של קסמן ובהם שירותו הצבאי של קסמן ב-153 Battery ולאחר מכן גם ב-152 Battery.

דפים 25-26: ציטוטים מספרו של קנת’ רנקין (ששירת ב-152 Battery – קסמן כעת ב-153 Battery) Top-Hats in Tobruk לימים 10, 13 ו-14 ביוני, 1941 (באופן חלקי).

10.6: טוברוק: תיאור של קרב במשך הלילה ואחר כך והמצב במחנה – פצצות, יריות וכו’. ענייני צוות. תיאור חיים בצבא.

13.6: תיאור של חיים בצבא, בעיקר חווייה נוראית עם פרעושים.

14.6: תיאור של פשיטות וחיים בצבא (שוב פעם פרעושים). תיאור של קרבות, נזק, אירועי מלחמה, הגעת האמריקאים לסואץ, תגובת החיילים לחדשות הטובות (אדישים מרוב מורל נמוך).

נ.ב. לסיכום מפורט מאוד כולל ציטוטים ראו את האנגלית.

 

2 דפים מוקלדים. תאריכים: 10, 13 ו-14 ביוני, 1941.

דילוג לתוכן