Skip to main content

‘ששה חודשים תחת המגף’ מאת פול גז: 14 בינואר 1943

מיקום:

תוניס

אישיות:

בלאייש רוברט, גז פול, ספז הנרי, שמלה ז'ילבר, שמלה יוסף

Keyword:

אנטישמיות, גיוס, מחנה עבודה, עבודת כפייה

Organization:

אס אס

תיאור

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-14 בינואר 1943 ועל השיפור בתנאי העבודה של עובדי הכפייה היהודים.
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis, 1943), pp. 61-63

דילוג לתוכן