Skip to main content

‘ששה חודשים תחת המגף’ מאת פול גז: 6 בינואר 1943

מיקום:

ביזרט, תוניס

Personality:

גז פול, ספז הנרי

Idea:

הפצצה, מחנה עבודה, מלחמת העולם השנייה, עבודת כפייה

Organization:

וורמאכט

Description

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-6 בינואר 1943 ועל פיצול המשרד לגיוס עובדי כפייה לשני מדורים.
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis, 1943), pp. 54-55

דילוג לתוכן