Skip to main content

השואה באירופה

מיקום:

אלג'יר, וישי

Personality:

בן אזראף רפאל, היטלר אדולף

Idea:

אזרח, אזרחות, אנטישמיות, ארטילריה, בית כנסת, גיוס, חוקי גזע, יהדות, מחנות, מלחמה, משטר וישי, נצרות, עיתון, רב צבאי, שואה, תעמולה

Organization:

עלון הפדרציה של יהודי אלג'יר

Description

ארכיון רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 22, מסמכים 146-149.
עיתון "בולטין של הפדרציה של הקהילות היהודיות באלג'יריה", יוני-יולי 1941, גיליון מס' 70. המאמרים דנים בשואת יהודי אירופה וכוללים פרסום של מכתב מרב צרפתי בוישי. 

דילוג לתוכן