Skip to main content

משה בן יהודה פיאדה

מיקום:

בלגרד, קזבלנקה, תוניס

Personality:

בן אזראף רפאל, טיטו יוסיף ברוז, פיאדה מושה בן יהודה

Idea:

Socialism, אנטישמיות, אספקה, בית דפוס, בית כנסת, יהדות, מאסר, מארקסיזם, משטרה, נמל, עיתון

Organization:

ג'ואיש כורניקל (עיתון), הקול היהודי (עיתון)

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 20, מסמכים 116-117.
מסמך ראשון: מכתב מתאריך 26.10.1944 מרפאל בן אזראף, מנהל העיתון "לה ווא ג'ויב" בקזבלנקה לעיתון "לה ווא ג'ויב" בתוניס. המכתב מציג מאמר מתורגם לצרפתית מהעיתון "ג'ואיש כרוניקל" על משה בן יהודה פיאדה, לפרסום בעיתון "לה ווא ג'ויב" בתוניס. 
מסמך שני: מאמר מתורגם מהעיתון "ג'ואיש כרוניקל" על משה בן יהודה פיאדה, סגן נשיא יוגוסלביה יוסיף ברוס טיטו וידי ימינו. המאמר מתאר את השתתפותו של פיאדה במלחמה והעונש מאסר שלו.

דילוג לתוכן