Skip to main content

מפה של לוב 1931

מיקום:

Sidi Abdulkerim, אבו סולטן, אג'דאביא, אל אביאר, אל מארג', אל-כופרה, אל-עגילה, אל-עזיזה, אל-קוסבאת, בארצ'ה, בוארט אל חסון, בוקבוק, ביר חכים, בנגאזי, בני וליד, ג'אדו, ג'בל, גורג'י, גמבוד, גריאן, דרנה, דשאראבוב, המדבר המערבי, זאויה, זאנזור, זוארה, זליתן, ח'ליפה, ח'מרוס, חומס, טאבי, טוברוק, טרהונה, טריפולי, טריפוליטניה, יפרן, מארטובה, מזדה, מיזדה, מיסראתה, מסלאתה, מרסה אל בראג'ה, נאלוט, נפוסה, סברתה, סידי בראני, סידי עזאז, סירת, עין זרא, פזאן, קואפיה, קיריני, קירנאיקה, תאג'ורה, תגאסאת, תיגרינה

אישיות:

אייזנבט מוריס

Keyword:

אזרחות

תיאור

סקר דמוגרפי: מפה של תלמסאן 1931 . מתוך: מוריס אייזנבט, "היהודים בצפון-אפריקה: דמוגרפיה וחקר-שמות", אלג'יר 1936, ע' 37, מפה מס' 11 בסקר.

דילוג לתוכן