Skip to main content

מקצועות שכיחים של יהודים במחוזות דרומיים בצפון אפריקה 1931

מיקום:

ג'לפה, לה-גולט, מסקרה

אישיות:

אייזנבט מוריס

Keyword:

מסחר

Organization:

עתיד חברתי

תיאור

סקר דמוגרפי: מקצועות שכיחים של יהודים במחוזות דרומיים בצפון-אפריקה 1931 . מתוך: מוריס אייזנבט, "היהודים בצפון-אפריקה: דמוגרפיה וחקר-שמות", אלג'יר 1936.

דילוג לתוכן