Skip to main content

חיילים יהודיים מפלסטין בצבא הבריטי

מיקום:

אל עלמיין, ביר חכים, טוברוק, טריפולי, קהיר, תעלת סואץ

אישיות:

מונטגומרי ברנרד, צ'רצ'יל וינסטון, קניג פייר, רומל ארווין

Keyword:

אימון צבאי, אספקה, ארטילריה, בנות הברית, גיוס, הפצצה, יהודים, מדינות הציר, מלחמה, משטר וישי, נמל, ציונות, צנזורה

Organization:

Readers Digest (newspaper), הצבא הבריטי, חיל האויר המלכותי, צבא צרפת החופשית

תיאור

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 20, מסמכים 66-70.
מאמר ללא חתימה, משנת 1944, כנראה תרגום מעיתון "ריידרס דיג'סט" מיועד לעיתון "פאריז" אך המאמר צונזר. המאמר מתאר ומפרט את השתתפות הרבה (8500 חיילים) ואת התרומות של חיילים יהודים מפלסטין ששירתו בצבא הבריטי ושנלחמו בלוב ובמצרים והם קיבלו תודות וכבוד מיוחדים מג'נרל פייר קיניג.

דילוג לתוכן