Skip to main content

חשבונות ותרומות של כי”ח

מיקום:

קזבלנקה

אישיות:

בן אזראף רפאל

Keyword:

אספקה, חינוך, עיתון, תרומה

Organization:

כל ישראל חברים

תיאור

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 2, תיק 13, מסמכים 47-48.
מסמכים ללא תאריך (1937?) וללא חתימה (רפאל בן אזראף?) על פרטי חשבונות של הקופה המיועדת לעיתון והערה על התרומות לכי"ח.  

דילוג לתוכן