Skip to main content

הקונגרס היהודי העולמי ויהודי מרוקו

מיקום:

קזבלנקה

Personality:

בן אזראף רפאל

Idea:

אזרח, יהדות

Organization:

הקונגרס היהודי העולמי, ועד הקהילה היהודית של קזבלנקה

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 19, מסמך 44.
מכתב מתאריך 13.09.1944, קזבלנקה מאת ג'. ר. טולדנו לנשיא ועד הקהילה היהודית של קזבלנקה. במכתבו, טולדנו מתלונן שהועד לא קרא בישיבות דו"חות והתכתבות הנוגעות ביחסים בין הקונגרס לבין הקהילה במרוקו ומבקש שיתקנו זאת.

דילוג לתוכן