Skip to main content

דאהיר מתורגם לצרפתית מתאריך 7.5.1945

תאריך:

06.04.1945

מיקום:

קזבלנקה

אישיות:

בן אזראף רפאל

Keyword:

אזרח, אזרחות, אנטישמיות, אסלאם, בית כנסת, דאהיר, התבוללות, חוקי גזע, יהדות, יהודים, תעמולה

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט), ועד הקהילה היהודית של קזבלנקה, פדרציה של הקהילות היהודיות במרוקו

תיאור

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 19, מסמכים 35-37.
מסמך מתאריך 4.6.1945, קזבלנקה, ללא חתימה, מיועד לועד הקהילה היהודית של קזבלנקה. המסמך הוא תרגום של הדאהיר החדש שפורסם בקזבלנקה (7.5.1945) והרפורמות החדשות כלפי יהודי מרוקו. המסמך מלווה ביקורת ופרשנות של המחבר ובקשת דחופה לבטל או לשנות את הדאהיר.

דילוג לתוכן