Skip to main content

ספר חינם לכבוד הדת בקזבלנקה

מיקום:

קזבלנקה

Personality:

בן אזראף רפאל

Idea:

אספקה, יהדות

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 16, מסמך 17.
מסמך ללא תאריך, מודעה בעברית של תספורות חשמליות חינם לכבוד הדת.

דילוג לתוכן